Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJlhlnGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hoa Binh Construction Group

Công Ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình 

  • hZWYnJlhlnGclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWxoaZdwsbA.
2021

Company Menu

Hoa Binh Construction Group compensation and benefits

HỆ THỐNG LƯƠNG – THƯỞNG

Hệ thống tiền lương của Hòa Bình được xây dựng trên mặt bằng lương chung của thị trường, cạnh tranh với các Công ty cùng ngành, phù hợp với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế.

Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm dựa vào tính chất công việc và thành tích làm việc của CBCNV.

Thưởng Lễ, Tết cho các ngày lễ lớn trong năm và thưởng thành tích cuối năm theo hiệu quả công việc.

Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, công tác phí, phụ cấp công trình xa, hỗ trợ chi phí đào tạo cho CBCNV trong suốt quá trình làm việc tại Hòa Bình.

Ký kết hợp đồng lao động, thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo qui định hiện hành. Giải quyết các chế độ về thai sản, ốm đau, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Chính sách mua cổ phiếu ưu đãi hàng năm.

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho CBCNV và người thân của Cấp quản lý.

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm cho tất cả nhân viên.

Chương trình du lịch, team building cho CBCNV hàng năm tạo sự gắn bó và đoàn kết giữa các CBCNV.

Chính sách hỗ trợ cho CBNV khi đi công tác xa.

Tiệc họp mặt Tất niên vào dịp cuối năm với nhiều phần quà Tết hấp dẫn dành cho CBCNV.

Các chính sách chăm lo đời sống và tinh thần: quà cưới, tổ chức thăm hỏi, … 

Các hoạt động văn hóa, thể thao hàng năm: Giải bóng đá White Dove League, chương trình “Hương sắc Hòa Bình”, ...

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại Hòa Bình.

Được tham gia nhiều khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ hàng năm.

Có cơ hội làm việc tại nước ngoài tại các dự án của Tập đoàn Hòa Bình như Saudi Arabia, Qatar, Malaysia, …

Comment

hZWYnJlhlnGclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...